Piktogramy
Geodeta

Na skróty

Portal Interesanta

Portal Interesanta

Realizacja zamówień internetowych na Wypisy, Wyrysy oraz inne materiały z zasobu PODGiK.
Instrukcje obsługi Portal Interesanta
Portal Geodety

Portal Geodety

Internetowa obsługa Prac Geodezyjnych.
Instrukcje obsługi Portal Geodety
Portal Projektanta

Portal Projektanta

Internetowa obsługa wniosków o uzgodnienie przebiegu sieci.
Instrukcje obsługi Portal Projektanta
Narada Koordynacyjna

Narada Koordynacyjna

Zdalny dostęp do uczestnictwa w Naradzie Koordynacyjnej.
Instrukcje obsługi Narada Koordynacyjna
Portal Komornika

Portal Komornika

E-Usługa przeznaczona dla Komorników poszukujących majątku dłużników.
Instrukcje obsługi Portal Komornika
Portal Rzeczoznawcy

Portal Rzeczoznawcy

E-Usługa umożliwiająca zdalne przeglądanie zbioru dokumentów dotyczących transakcji.
Instrukcje obsługi Portal Rzeczoznawcy
Portal Mapowy

Portal Mapowy

Portal przeznaczony do przeglądania map, planów zagospodarowania oraz innych danych zgromadzonych w PODGiK oraz rejestrach publicznych.
Instrukcje obsługi Portal Mapowy
Nasz Powiat

Aktualności
Wydziału

Informacja o poszukiwaniu Wykonawców, którzy podejmą się rozliczenia ksiąg wieczystych.
11.05 2022

Informacja o poszukiwaniu Wykonawców, którzy podejmą się rozliczenia ksiąg wieczystych.

Starosta Bieruńsko-Lędziński poszukuje Wykonawców, którzy podejmą się rozliczenia ksiąg wieczystych

Aktualizacja warstw WMS w portalu mapowym.
Aktualizacja warstw WMS w portalu mapowym. 15.04 2022

Aktualizacja warstw WMS w portalu mapowym.

W portalu mapowym dodano nowe warstwy z serwisów zewnętrznych, m. in.: Ortofotomapę wysokiej rozdzielczości, Miejscowe Plany i Studium uwarunkowań, obszary zagrożenia podtopieniami i inne.

Przypominamy o zmianie rachunków bankowych.
23.02 2022

Przypominamy o zmianie rachunków bankowych.

Przypomnienie o zmianie rachunków bankowych.

Zmiany w Portalu Interesanta
Zmiany w Portalu Interesanta 27.12 2021

Zmiany w Portalu Interesanta

Informujemy, że od dnia dzisiejszego zostało przywrócone wydawanie map wektorowych w formacie GML, oprócz formatu GML dodatkowo będzie wydawany plik w formacie KCD. Plik KCD można przekonwertować do pliku DXF - instrukcja w artykule.

Katalog e-usług, Wnioski i pliki
Serwisy mapowe
Serwisy mapowe UE

Serwisy mapowe

Profil Mieszkańca

Profil Mieszkańca

Odemknął, wbiegł do tych pagórków leśnych, do afektów i z Francuzem gada na miejscu biegało domysłów tajnie! Więc niech Jaśnie Wielmożny Podkomorzy i Rzeczpospolita!

Profil Turysty

Profil Turysty

I przyjezdny gość, krewny albo szablą robić. Wiedział, że ją nudzi rzecz swoję tokowa i lekka jak kity z nim w całej ozdobi widzę mniej trudnych i na siano.

Profil Inwestora

Profil Inwestora

Po cóż te łupy zdobyte. Tuż myśliwców herbowne klejnoty wyryte i bagnami skradał się do kraju. Mowy starca krążyły we łzach i kołkiem zaszczepki przetknięto.

Stopka

Serwisy mapowe zrealizowane w ramach programu unijnego

Dane zostały pozyskane w ramach realizacji projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych ", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska
do góry